CNR GROUP LABORATUVAR VE ARGE HiZMETLERi Hakkında

Sürdürülebilir, yenilikçi, çevre dostu arıtım ve geri kazanım teknolojileri ile, evsel ve endüstriyel nitelikli atıkların arıtımı ve/veya tekrar kazanımını sağlayan entegre çözüm önerilerini hedeflemektedir. Bunun yanısıra evsel ve endüstriyel nitelikli kaynaklarda Emisyon Ölçümleri, İmisyon Ölçümleri, Çevresel Gürültü Ölçümleri, Çevresel Titreşim Ölçümleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri, Numune Alma Hizmetleri, Su ve Atıksu Analizleri, Toprak & Çamur Analizleri hizmeti verilmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirme sürecinde, müşteri-spesifik atıklara ait laboratuvar ve pilot ölçekli Ar-Ge çalışmaları, ilgili kuruluşlardan (TÜBİTAK ve ilgili bakanlıklar) alınan hibe kaynaklarla yapılarak, müşteri-spesifik projelerde ele alınan sorunlara özel çevresel ve ekonomik odaklı entegre çözümler sunmaktadır.

CNR GROUP LABORATUVAR VE ARGE HiZMETLERi iş ilanları