İn-tek Kalite Kontrol, Proje Denetim, Müşavirlik Aş. Hakkında