Endüstri Mühendisi

Ankara 24.09.2020

İŞ TANIMI

 • Üretim süreçleri, personel gereksinimleri ve üretim standartlarını belirlemek için istatistiksel yöntemler uygulamak ve matematiksel hesaplamalar yapmak,
 • Üretim sorunlarını çözmek, ürün güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak ve maliyeti en aza indirmek için kalite kontrol faaliyetlerini koordine etmek,
 • Üretim yöntemleri, prosedürler ve faaliyetler hakkında bilgi edinmek için üretim programları, mühendislik şartnameleri ve ilgili bilgileri gözden geçirmek,
 • Üretim ve tasarım standartlarını geliştirmek üzere yönetim birimleri ile iletişim kurmak,
 • Kusurlu veya hasarlı parçaların bertarafı için belirlenen prosedürleri uygulamak ve maliyeti değerlendirmek,
 • Nihai ürünün kalite ve güvenilirlik hedeflerini belirlemek için istatistiksel veriler ve ürün özelliklerini analiz etmek,
 • Verimli personel ve tesis kullanımını teşvik etmek için üretim yöntemleri, iş gücü kullanım standartları ve maliyet analiz sistemleri geliştirmek,
 • Malzeme ve yardımcı programların kullanımını iyileştirmek için yöntemler önermek,
 • Üretim tahminlerine, malzeme ikamelerine, depolama ve işleme tesislerine ve bakım gereksinimlerine göre teslimatlar planlamak,
 • Üretim faaliyetlerini hızlandırmak için iş akışı çizelgelerini belirlenen üretim sıralarına ve teslimat sürelerine göre düzenlemek.

ARANAN NİTELİKLER

 • Analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Kaynak, zaman ve emeğin kullanımını azaltmak için yeni üretim süreçleri tasarlayabilecek yaratıcılığı göstermek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
 • Problem çözme ve zaman yönetimi becerisi göstermek,
 • Son teslim tarihlerine uygun çalışabilmek.

POZİSYON BİLGİLERİ